Последвайте ни:
|
+359 (0) 82 884 800

Политика на равните възможности
Прилагането на правото на равните възможности е основен принцип в Монтюпе, където назначаването на работа се базира на личните способности и квалификация, без дискриминация заради раса, религия, семейно положение, бременност или потенциална възможност за забременяване, пол, възраст, национална принадлежност, инвалидност, политическо принадлежност, членство в профсъюзи.
Политика на равните възможности се прилага за всички аспекти на дейностите по управление на човешките ресурси, включително набиране, подбор, повишение или понижение в длъжност, преминаване на друга длъжност, обучение, възнаграждение, допълнителни придобивки, оценка на трудовото представяне, прекратяване или друга промяна в трудовите правоотношения.

 


СТАЖАНТСКИ и СТИПЕНДИАНТСКИ
ПРОГРАМИ
Виж всички обяви
ОБЯВИ
ЗА РАБОТА
Виж всички обяви