Последвайте ни:
|
+359 (0) 82 884 800

 

Политики по Здраве и Безопасност, Околна среда, Управление на енергията и Качество

 

 

Монтюпе ЕООД, като водещ производител на алуминиеви части за автомобилната индустрия, се ангажира да управлява всички аспекти на бизнеса по отговорен начин, който допринася за опазване здравето и безопасността на своите работници и служители, опазване на околната среда, ефективно използване на енергийни ресурси (електроенергия и природен газ) и предоставяне на качествени продукти на своите клиенти.

 

В подкрепа на тази мисия, ние се опираме на нашите ценности:

 

Р - Развитие / Development: Гарантиране на устойчиво развитие на трите основни стълба на компанията, служители, околна среда и финанси, чрез обучение на работниците и служителите, непрекъснато подобряване на представянето ни и прилагане на интегрираните системи по Здраве и Безопасност, Околна среда, Управление на енергията  и Качество.

 

У - Удовлетворение / Satisfaction: Гарантиране удовлетвореността на:

 • нашите клиенти в дългосрочен план с високо Качество на продуктите и услугите ни;

 • нашите  акционери, чрез финансови резултати;

 • нашите служители, осигурявайки добри условия на труд;

 • общността, за намаляване на потреблението на енергия и нашето въздействие върху

  околната среда.

С - Съпричастност / Contribution: Насърчаване приноса на всеки работник и служител в осъществяването на фирмените цели и качеството на продуктите ни в съответствие с ценностите на Групата, което насърчава постигането на резултати чрез развитие на знания и личностни умения, лична добавена стойност, работа в екип, инициатива и предложения.  

 

Е - Ефикасност / Effectiveness: Непрекъснато подобрение на ефективността и ефикасността на нашите дейности и процеси в организацията. 

 

Основните принципи, които ръководят нашите екипи и всеки работник и служител  са:

 1. Осигуряване на съответствие на нашата система за управление със законовите изисквания и изискванията на нашите клиенти
 2. Приоритет на превантивните действия пред коригиращите, като целта е да се постигне стратегията на „нулев дефект".
 3. Контрол на  всички наши процеси.
 4. Непрекъснато подобрение на процесите, предотвратяване на замърсяването и стремеж за намаляване на използваните природни ресурси.
 5. Опазване на околната среда, включително предотвратяване от замърсяване и устойчиво използване на ресурсите. Изпълнение на задълженията си за спазване. Постоянно подобряване на системата за управление по околна среда за повишаване на резултатността спрямо околната среда.
 6. Предотвратяване възникването на трудови злополуки и професионални заболявания, чрез поддържане на високо ниво на съответствие със законовите изисквания, вътрешните правила и международни стандарти.
 7. Активно сътрудничество с всички, с които работим: регулаторни органи, клиенти, общественост, доставчици, изпълнители и др.
 8. Подкрепяне на закупването и дизайна на енергийно ефективни продукти и услуги.

Успехът на политиката по Здраве и Безопасност, Околна среда, Управление на енергията и Качество зависи от активната подкрепа и съдействието на  всички работници и служители.

 

 

 

 

Управляващ директор: Б. Максел

 

Индекс H / 16.04.2018

 

 

 

 


СТАЖАНТСКИ и СТИПЕНДИАНТСКИ
ПРОГРАМИ
Виж всички обяви
ОБЯВИ
ЗА РАБОТА
Виж всички обяви