Последвайте ни:
|
+359 (0) 82 884 800


Да нападнеш чуждестранен инвес

2015-10-14

Становище на „Монтюпе" ЕООД: „Да нападнеш чуждестранен инвеститор, за да защитиш истинските замърсители" ...


Montupet - Think Green!

2015-09-14

На 5 септември 2015 година се проведе Ден на отворените врати на територията на завод Монтюпе Русе. Ръководството на компанията знае, че работата е...


Ден на отворени врати

2015-09-02

Скъпи жители на гр. Русе, Ние от "...


Нови охладители

2015-08-05

На основание чл.4, ал. 2 от Наредба за условия и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредба за ОВОС ( ДВ, б...


Почистване на дунавски кей

2015-06-29

  На 27 юни Монтюпе се включи в инициативата „Да почистим България". Тъй като денят на кампанията беше под надслов „Да из...


Да изчистим България

2015-06-23

За четвърта поредна година, Монтюпе ще се включи в инициативата „Да изчистим България"! Тази година ще се погрижим за поречието на р. Дунав и на 27...
1 2 3 4 5 6 7 8 9
СТАЖАНТСКИ и СТИПЕНДИАНТСКИ
ПРОГРАМИ
Виж всички обяви
ОБЯВИ
ЗА РАБОТА
Виж всички обяви